Afrikaanse Woordelys en Spelreels. Afrikaanse spelreëls 2019-01-10

Afrikaanse Woordelys en Spelreels Rating: 9,3/10 1652 reviews

Afrikaanse Woordelys en Spelreëls

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

Weereens kan woorde waaroor jy onseker is, los ook skryf. These types of use should form components of a dictionary pedagogy, which should ultimately result in autonomous dictionary use and the concurrent establishment of an individual dictionary culture with the learner. Dié hoofstuk is byna 'n spieëlbeeld van die hoofstuk oor die akuut. Indeed a must-buy for every South African, not only for those who need it for work purposes, but also for those who are intrigued by the language itself. Daar het egter sistematiese veranderinge plaasgevind, en so het Afrikaans 'n eie tradisie ontwikkel. Microsoft Office ®, Microsoft ® Word, Microsoft Excel ®, Microsoft PowerPoint ®, Microsoft Access ®, Microsoft Outlook ®, Microsoft Outlook ® Express, Microsoft ® Publisher, Microsoft Windows ® en Microsoft Windows Vista ® is handelsmerke en programme van die Microsoft Groep van maatskappye in die Verenigde State van Amerika en in ander lande.

Next

‎VivA Woordeboekportaal on the App Store

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

Ons het intussen 'n kommentaartjie en van dié artikel geskryf -- lees dit gerus en sê wat jy dink. Die spelling van taalname word op 'n ander manier hanteer as ander soort eiename. Van 1917 tot 2017 Dit is eintlik verstommend hoe stabiel die Afrikaanse spelling- en skryfsisteem oor honderd jaar gebly het, sê prof. Die oorspronklike briewe is almal per hand geskryf en is aan die Nasionale Biblioteek in Kaapstad deur J. Nicky Grieshaber with his book. Mac is ʼn geregistreerde handelsmerk van Apple Inc.

Next

‎VivA Woordeboekportaal on the App Store

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

Dit word getranskribeer, versorg en met die oorspronklike briewe vergelyk om te verseker dat die tekste korrek oorgetik is. Die hoofstuk oor afkortings bevat weinig reëls, maar wel baie voorbeelde en kategorieë in 'n poging om afkortingsleer te vergemaklik. I don't like Sudoku and think walking and golf are overrated, while squash is the way to go. Different types of dictionary use instances can be distinguished in the micro-context of the teaching learning situation, i. Die briewe van Uys Krige aan sy familie, wat in hierdie studie opgeneem word, strek tussen die jare 1931, wanneer Krige, kort ná sy aankoms uit Londen, hom in die suide van Frankryk vestig, tot November 1935, wanneer hy uit Spanje, ná die publikasie van sy debuutbundel Kentering, na Suid-Afrika terugkeer. Pre-publication reviews Dr Amanda Lourens, Department of Afrikaans en Nederlands, University of Stellenbosch: The author has succeeded in identifying the most important Afrikaans spelling issues for non-mother-tongue speakers and explaining them thoroughly, with the use of good examples. Skryf solank jou kommentaar, en wanneer ons klaar is, sal ons die posadres gee waarheen jy jou kommentaar kan stuur.

Next

Afrikaanse spelreëls

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

Photocopies of the letters serve as the starting point for this study. The framework constitutes a lexicographical text grammar, which is presented as a parallel communication code to elements of the lexicographic text theory and linguistic grammars. Blykbaar hoop die Taalkommissie dus dat as hulle nie sê hoe 'n ding geskryf moet word nie, sal die ding nie meer gebesig word nie. Die verklarende woordeboek, as houer van taalkundige inligting, moet ook hierdie betekenis-verhoudinge weergee. Outeursreg van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls 9e uitgawe behoort aan Pharos uitgewers en aan die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Next

Afrikaanse Spelreëls en kommentaar op die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

Die hantering van syfers en simbole het komplekser geword, maar daar is nie werklik afgewyk van die koers wat in 1991 ingeslaan is nie. Verbindings met dubbele rangtelwoorde kan los of vas geskryf word. Die afkapping van woorde het wesenlik nie juis verander nie, maar dit word wel deegliker uiteengesit. Die spelling van Afrikaans is ook gebaseer op daardie vorm van Afrikaans wat Standaardafrikaans genoem word. Kommentaar word onderaan elke hoofstuk geplaas anoniem of met jou naam. The aim of this dissertation is to construct a readable text which remains faithful to the original writings, based on the principles of the modern science of editions.

Next

Afrikaanse Spelreëls en kommentaar op die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

Soms is daar egter net nie genoeg voorbeelde om anders te kan wees nie. Verwag 'n vinnig opgestelde tros paragrawe, en selfs spelfoute hier en daar :-. Wat dít ookal mag beteken. In closing, a few such innovations as well as suggestions for further research are proposed. The contribution simultaneously develops a potential broad framework for the lexicographical communication theory.


Next

Afrikaanse woordelys en spelreels PDF download

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

They are: i a theory of the lemma as linguistic sign; and ii the results of dictionary criticism. Straatname word vas geskryf as dit nie 'n eienaam-element bevat nie, maar as dit 'n eienaam-element bevat, kan dit soos in reël 14. Hierdie werf is nie by enige van dié twee geaffilieer nie. Hier en daar word meer vryheid by die keuse tussen 'n koppelteken of 'n deelteken toegelaat, maar oor die algemeen is die reëls oor deeltekens onveranderd. Ad hoc, by besigheidsame waar daar 'n samestelling is, maar geen eienaam-elemente in voorkom nie, kan dit ook los geskryf word omdat die een woord kwansuis die waarde van 'n eienaam gekry het omdat dit 'n besigheidsnaam is.

Next

Los

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

Prof Ernst Kotzé het geskryf oor hoekom ons nou weer moet vasskryf waar ons vroeër mog losskryf. This paper attempts to give an evaluation of the fourth edition of the Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, which appeared in 2000, compared to Kernwoor-deboek, of which the first edition was published in 2000. Die konsep kernwoordeskat vir leksikografiese doeleindes word ondersoek en metodes om die kernwoordeskat as makro-struktuur van 'n kernwoordeboek te bepaal, word krities beskou. The first important — and obvious — point about it is that it is written in English, not Afrikaans. This article also argues that the obvious target user of a school dictionary, i. Writing regularly in Afrikaans also has great value, as it helps to make mastering the principles even easier through practice.

Next

(PDF) Die nuwe Afrikaanse Woordelys en Spelreëls

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

Die Taalkommissie het hulle skitterend van hul verkleiningsreëlstellingstaak gekwyt. Boonop word hond ook tradisioneel in Nederlands met 'n d geskryf. In die afwesigheid van 'n beskrywing van geslagsopposisie vir Afrikaans, word dié semantiese verhouding verken. Kommentaar word onderaan elke hoofstuk geplaas anoniem of met jou naam. Gebruikersvriendelikheid en die leksikograaf se plig om verantwoording aan die gebruiker te doen, geld as belangrike kriteria. Hy het egter eers die briewe oorgetik en in vier leergebonde bundels laat inbind wat tans in die besit is van Eulalia Krige, die dogter van die skrywer.


Next

Afrikaanse woordelys en spelreëls

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

Die volgende taalname word vas met 'n koppelteken geskryf: 14. Nou, in 2002, maak dis skielik saak watter woordsoort die samestelling sélf is. It is argued that dictionary articles constitute texts in which these two grammars overlap to varying degrees, representing a hybrid form of textual communication. Ons doelwit is om die omvattendste en gebruikersvriendelikste speltoetser gratis in Afrikaans daar te stel. By producing such a text, some previously unknown facets of a prominent Afrikaans writer are also brought to light. It will, of course, take time to do so thoroughly, but the rewards will be great.

Next