WOORD VAN EER. Eer 2019-01-10

WOORD VAN EER Rating: 8,6/10 1043 reviews

Synoniem van woord van eer

WOORD VAN EER

Trots en selfstandigheid is dus die ding wat Lucifer sy plek aan God se regterhand gekos het en uiteindelik daartoe sal lei dat hy vir ewigheid die helse vuur sal moet verduur. As jy sy kind doodry terwyl jy oor die stopstraat jaag, sal hy baie ongelukkig wees dat jy nie gestop het soos jy moes nie. Eer geniet men als men door zijn medeburgers om zijn voortreffelijkheid hooggeacht wordt en daarom met onderscheiding wordt behandeld; roem is de bekendheid, die men op zijn groote daden of andere voortreffelijkheden geniet, tot zelfs in het buitenland en vaak nog bij het nageslacht. Ook voor moderne vreemde talen in het bijzonder Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Zweeds biedt Van Dale altijd een passende taaloplossing. Verwag hy dan nie dalk lof van die mede-gelowighes nie? Dit is tog hulle grond en hulle kan maak daarmee wat hulle wil? Gevonden op Eer is het persoonlijke of maatschappelijke aanzien dat men heeft. Lei ons deur U Gees om Onbeskaamd Eties te leef tot verheerliking van U Heilige Naam. Want julle beroof My, en julle sê: Waarin het ons U beroof? Hierdie mentaliteit is nie uniek tot ateïste en sataniste nie.

Next

Afrikaans

WOORD VAN EER

Hoeveel Christene is daar wat hulle volle tiende na God se huis bring? God ondersoek die hart en weet alles. Verder waarsku Jesus ook in Mar 4:18-19 dat die verleiding van die rykdom die dorings is wat die saad onvrugbaar maak m. Met zorgvuldigheid en respect beschrijft Van Dale sinds 1864 de Nederlandse taal zo compleet mogelijk. Die man wat vannaand jou huis beroof of jou kar steel glo ook dat daardie wet nie op hom van toepassing is nie. Jesus self sê iets baie interresant oor oneerlike bestuurders in Luk 16. Gevonden op Europees Economische Ruimte. Wat het dit dan nou te doen met woord en eer? Het postkantoor van Newpointe wordt met een bom opgeblazen, drie mensen komen daarbij om het leven.

Next

Synoniemen van eer; ander woord voor eer

WOORD VAN EER

Ons verwag altyd die slegste van almal. Eer is gekoppeld aan het morele bestaan van mensen, hun gevoel van eigenwaarde en de erkenning daarvan door anderen. Jill gelooft niet in zijn onschuld - tot een aanslag op haar leven wordt gepleegd. Al claimt hij onschuldig te zijn, hij is duidelijk wel bij de zaak betrokken. Tweedens bedrieg hy vir God.

Next

Eer

WOORD VAN EER

Ek weet dat U deur Jesus se bloed ons sal vergewe vir ons ongeregtighede, klein en groot, as ons dit bely. In die tiendes en die offergawe. As julle dan nie getrou was in die onregverdige Mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou? Wie heeft deze aanslag gepleegd en waarom? De waard eering die wij vinden, de lof dien wij inoogsten. Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle My, julle, die hele nasie! Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus, U Seun en opgestane Verlosser. Maar de verdachte maakt het haar niet gemakkelijk. Soos ons groter word, begin die wêreld al meer relatief word. Is dit omdat ons nie glo dat Hy ons oes oorvloedig kan seën en vermeerder as ons ons eerste vrugte aan Hom gee nie? De verdachte doet een wanhopige poging om te ontsnappen, waarbij hij advocate Jill Clark in gijzeling neemt, maar hij wordt uiteindelijk ingerekend.

Next

eer Nederlands spreekwoordenboek

WOORD VAN EER

Net soos die oneerlike mense vandag is ek seker dat hy die geld wat hy oneerlik bekom het, lankal opgebruik het en sy belofte aan Die Here nie maklik was om deur te voer nie. Van Dale verzorgt een groot en gevarieerd aanbod met tientallen titels op taalgebied om taalgebruikers effectief te ondersteunen - op school, kantoor, thuis of op reis. Daarinteen maak God baie beloftes in Sy Woord en Hy is altyd getrou. Eerziet op achting, die ons bij ons leven te beurt valt van de zijde onzer medeburgers: eer en aanzien waren daar zijn deel; naam ziet op de bekendheid m eer of minder algemeen, langer of korter van duur , die we onzen persoon weten te verzekeren; roem is de algemeene bekendheid, die steeds met lof en bewondering van iemand doet spreken, en die het gevolg is van grootsche daden en grootsche scheppingen; glorie en luister zien m eer op den glans, dien de naam of de roem van iemand in de oogen van anderen heeft. Hy waarsku in Mark 10:24 dat die baie swaar is vir die wat op die aardse besittings vertrou om die Koninkryk van God binne te gaan. . Jy sê dus dat seker wette nie op jou van toepassing is nie.

Next

Het woord van eer : literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400 (Book, 1987) [rooftops.jp]

WOORD VAN EER

Wat is die wortel van oneerlikheid, bedrog en valsheid? Is dit wat God wil hê? Wys vir ons elkeen waar ons vir U of ons naaste bedreig het. Nou hoor ek al sommig sê wat se onregverdige God ek dien, maar die bedrog spruit daaruit dat hulle vir Petrus sê dat hulle die volle bedrag vir hulle bring. God wil hê dat ons in Hom moet glo en moet weet dat Hy ons sal beloon daarvoor Heb 11. Ze besluit, tegen beter weten in, om zijn verdediging op zich te nemen. Hy sal veel eerder sy eie ding probeer doen en hy hou vas aan die gedagte dat hy homself bo die troon van God wil verhef. Tog word beide van hulle met die dood gestraf daarvoor. Prakties: As jy nie by die spoedgrens hou nie en nie by die stopstraat op die hoek stop nie dan breek jy die wet.

Next

eer Nederlands spreekwoordenboek

WOORD VAN EER

Een naam als Alva zich verwierf is weinig beg eerenswaardig. Nadat hy Jesus ontmoet het, het hy almal wat hy verneuk het vierdubbel vergoed en helfte van sy goed aan die armes gegee. Is dit omdat ons nie regtig glo dat God die beloner is van die wat Hom soek nie? Ik heb Napoleon nog gekend in al zijne glorie. Hier is dus twee beginsels ter sprake: Jesus praat in Mat 6:1-2 van mesne wat goed in die openbaar doen sodat hulle lof en aanprysing kan kry van ander mense en Hy sê hulle het hulle loon klaar weg en dat hulle in die Hemel geen loon kan verwag nie. Dit klink na die leuse van een of ander skool of iets. Wie probeert hij te beschermen? Ananias hou dus geld terug maar verklaar aan almal dat hy al die geld gee. Alle sporen wijzen naar één man.

Next

eer Nederlands spreekwoordenboek

WOORD VAN EER

De gunstige meening van iemands voortreffelijkheid. In die wêreld van vyandige oornames en roekelose besigheid is dit tog goed om die slimste skelm aan jou kant te hê? Naam wordt ook gebezigd in een kwaden zin. Hier kom Ananias en Saffira tot die oortuiging dat hulle, hulle grond moet verkoop en die geld aan die Apostels gee. U is die beloner van elkeen wat in geloof na U soek. Jill zal het antwoord op die vragen snel moeten vinden - voordat zijzelf het volgende slachtoffer is. Hij houdt echter vol onschuldig te zijn.

Next

Eer

WOORD VAN EER

Leonidas verwierf zich bij Thermopylae een onvergankelijken roem. Het heeft betrekking op de sociale status, de goede naam, de reputatie, de uiterlijke verschijning en de fysieke prestatie van individuen en-of van groepen. De luister van zijn oud geslacht; de luister zijner daden. In de uitdrukking: Eere zij God beteekent eerm eer: lof, lofprijzing. Self in die vroegste kerk het dit kop uitgesteek onder die mense wat hulself Christene genoem het. . .

Next